Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

Základní škola
ZLÍN
Nová cesta 268
příspěvková
organizace
763 14
ZLÍN-ŠTÍPA
IČO: 71008161
IZO: 102319472

Pevná linka:
577 914 233
Mobil:
737 024 824
E-podatelna: skola@zsstipa.cz
Datová schránka: e5ymupp

Kontakty Najdete nás zde Naši sponzoři Odkazy

> aktuálně (aktualizace 23. září 2016)

Aktuálně

EduPage

  • Návody na ovládání systému naleznete https://zsstipa.edupage.org v sekci Návody.
  • Všem rodičům byly mailem zaslány přihlašovací údaje do systému EduPage. Pokud někdo údaje neobdržel, kontaktujte Mgr. Roberta Dleska zastupce@zsstipa.cz. Děkujeme.

Stravování – dobíjení kreditu

Dobíjení kreditu je z důvodu státního svátku přesunuto na čtvrtek 29.9.2016.

Sběr papíru

SRPŠ při naší škole pořádá sběr papíru, kontejner bude ve školním dvoře od pátku 30.9. do pátku 7.10.2016. Děkujeme.

Září

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu: 26. 9. 2016. Volný den byl vyhlášen z důvodu – plánované přerušení dodávky elektřiny v tento den v době 7.30–15.00 hod. dodavatelem. Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina.
Žáci a rodiče jsou o této skutečnosti informováni způsobem: zveřejněním v systému EduPage dne 16. 9. 2016 a také na vývěsní tabuli na dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na: www.zsstipa.cz.
O vyhlášení volného dnu informoval ředitel školy zřizovatele elektronickou poštou.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Den bez aut

Ve čtvrtek 22. září proběhne jako každoročně Evropský den bez aut. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení – podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zlepšení míst pro pěší atd. I letos můžete využít městskou hromadnou dopravu, která bude v tento den zcela zdarma.

Mgr. Eva Vlasatíková

Logická olympiáda

V letošním roce probíhá na naší škole již druhé kolo Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je pro ZŠ rozdělena do kategorií A1 (žáci první třídy), A (žáci 2. – 5. třídy) a B (žáci 2. stupně).
Registrace do soutěže probíhá do 30. září 2016. Poté budou v průběhu října, dle věkové kategorie, zpřístupněny online testy k vyplnění a v případě úspěchu postupují žáci do krajského kola. Pojďte si to také vyzkoušet, a jak hlásá heslo soutěže, odvažte se používat vlastní rozum. Více informací o soutěži a možnosti přihlášení naleznete na www.logickaolympiada.cz.

Jarmila Vávra Ambrožová (za II. stup.) a Markéta Mlčochová (za I. stup.)

EduPage – nový informační systém školy

Všechny informace a novinky k novému informačnímu systému školy zobrazujeme na úvodní stránce EduPage (odkaz na horní liště, adresa https://zsstipa.edupage.org).

Školní rok 2016/2017

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, na základě průzkumu z konce minulého školního roku, ve kterém se většina z Vás vyjádřila pozitivně k zavedení elektronické ŽK (dále EŽK), zavádíme od tohoto školního roku pro žáky 3. – 9. ročníku EŽK, která bude součástí nového informačního systému školy – EduPage (odkaz na horní liště, adresa https://zsstipa.edupage.org). Nejprve Vám zašleme po žácích výpis z evidence, kde prosím zkontrolujte všechny údaje a zejména Váš e-mail. Na uvedený e-mail Vám totiž poté zašleme přihlašovací údaje do EŽK (rodič a žák budou mít odlišné přihlašovací údaje).

Minivolejbal

Od 14. září 2016 každou středu od 15 do 16 hod. (1.–3. roč.) a od 16 do 17 hod. (4.–5. roč.) v tělocvičně ZŠ Štípa. Více informací na plakátku a u pana uč. Hložka a třídních učitelek.

Prodej čipových karet a dobíjení kreditu

(v kanceláři školní jídelny - zadní vchod do kuchyně)

Pro všechny žáky školy (i pro žáky nové a žáky 1. tříd)

  • pondělí 29.8.2016 od 10.00 do 14.00 hod.
  • úterý 30.8.2016 od 12.00 do 16.00 hod.
  • středa 31.8.20165 od 9.00 do 12.00 hod.

Pouze pro žáky 1. tříd a nové žáky školy

  • čtvrtek 1.9.2016 od 7.00 do 10.00 hod.

Pro všechny žáky školy

  • pátek 2.9.2016 od 7.00 do 7.20 a od 11.00 do 13.40 hod.

Organizace začátku školního roku 2016/2017

  • Ve čtvrtek 1. září bude vyučování probíhat od 7.30 do 9.15. Žáky 2. – 9. ročníku od 7.30 vyzvednou před školou třídní učitelé. Žáci 1. ročníku spolu s rodiči přijdou na 7.30 do školní jídelny (s sebou aktovku a přezůvky).
  • V pátek 2. září končí vyučování žákům 1. stupně po 4. vyučovací hodině (v 11.15), žákům na 2. stupni po 5. vyučovací hodině (ve 12.10).
  • Provoz školní jídelny i školní družiny začíná v pátek 2. září. Nezapomeňte si dobít kredit, případně zakoupit kartu.

Úřední dny v kanceláři školy v období prázdnin

Čtvrtek 7.7., pátek 8.7., čtvrtek 28.7., pátek 29.7. a v pracovní dny od 15.8. až do konce prázdnin; vždy od 8 do 12 hodin.

ARCHIV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ovoce a zelenina do škol

 Ovoce a zelenina do škol

Školní automat na zdravou svačinku

Happy Snack

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál