Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2016/2017

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark – poděkování

Ve čtvrtek 8. prosince proběhl na naší škole už po čtrnácté vánoční jarmark. Letošní jarmark byl pro nás důležitý a jiný, protože všechny vybrané peníze jsme se rozhodli věnovat nemocné Klárce ze sedmé třídy. Nesmírně si vážíme vás všech, kteří jste se rozhodli na jarmark přijít a podpořit nás. Celková částka je 58 000,– Kč, jsou to peníze za prodej výrobků, CD, peníze od všech lektorek z dílniček, z prodeje punče a dobrot a také dobrovolný příspěvek pro Klárku. Peníze budou předány rodičům Klárky a jsou určeny na výdaje spojené s její léčbou. Moc se na ni těšíme a zároveň jí přejeme, aby se brzy mezi nás vrátila.
Za to, že se jarmark vydařil, patří velké poděkování všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem maminkám, babičkám a ostatním šikovným kuchařkám, které nám napekly dobroty, které všem i s punčem moc chutnaly. Za punč patří poděkování paní učitelce Minaříkové a Romanové, za dobroty poděkování také pro paní učitelky do sborovny a pro paní kuchařky do školní kuchyně..
Za skvělou atmosféru a spoustu krásných výrobků moc děkujeme našim lektorkám v dílničkách – paní Zábojníkové, Dlabajové, Puype, Divílkové, Mlýnkové a Zábojníkové. A za zaslané výrobky na prodej všem – žákům i rodičům.
Za vytvoření příjemné vánoční atmosféry na jarmarku patří poděkování našim deváťákům, osmákům a šesťákům a všem ostatním žákům, kteří vyráběli, prodávali a pomáhali. Byli jste skvělí!
No a nakonec velké poděkování pro paní učitelky a pro pány učitele, protože bez nich by žádný jarmark nebyl. Oni to všechno vymysleli, připravili, zrealizovali a společně si to ve čtvrtek užili. Díky!

Mgr. Pavlína Strašilová a Mgr. Miroslava Sluštíková

Další fotografie – Jan Barčák – děkujeme

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál