> Ekoškola > Usilujeme o titul "Ekoškola" > Ekokodex

Odkazy k této stránce

Pracovní tým Zápisy ze schůzek pracovního týmu Analýza školy Ekokodex Plán činností

Odkazy ven

Sdružení TEREZA Nadační fond VEOLIA
Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil
V teráriích najdeme i chameleony.
Foto: L. Klátil

Analýza školy

Důležitou součástí projektu Ekoškola je analýza školy, která se skládá ze šesti částí. Pracovní tým již školu analyzoval. Můžete se podívat na výsledky:

Prostředí školy

Žákům a učitelům se prostředí školy velmi líbí.
Žákům a učitelům se líbí, že jsou ve škole obrazy či jiné umělecké předměty, žáci mají možnost upravit si třídu podle svého. Ve škole jsou i nástěnky.
Nejhezčí třída podle žáků je 5. B. a nejméně se líbí 8.B., kvůli nepořádku, který třída dělá.
O prostory ve škole se starají všichni zaměstnanci a žáci. Zahradu má na starosti školník a děti v pracovních činnostech na druhém stupni.
Škola je přívětivá k příchozím návštěvníkům, mohou se orientovat podle školních orientačních plánů. Naše škola by mohla zaujmout prostředím i prostory.
Rostlin ve školních prostorech máme na prvním stupni 169 a na druhém stupni 71. Nejčastěji bývají umístěny na parapetech a nízkých skříních. O rostliny se stará určený žák z každé třídy – květinář.
Žáci a učitelé si myslí, že je ve škole dost zeleně.
Podle nás si myslíme, že škola celkově pečuje o své okolí. Pořádáme Dny Země, při kterých jsme rozděleni do skupin a společně uklízíme okolí školy a vesnice.
Přestávky a volné hodiny trávíme ve třídě nebo na chodbách. Venku můžeme být jen o velké přestávce a volné hodině hlídáni dozorem.
Ve volném čase nemáme k dispozici žádné stolní hry. Mladší děti mají k dispozici jen hry v družině.
Škola má vlastní pozemek.
Na školním pozemku máme celkově dvě hřiště. Je tam dostatek prolézaček i laviček. Po škole tam tráví hodně dětí svůj volný čas.
Školní zahradu využíváme pro pěstování rostlin. Pěstujeme zeleninu a ovoce, okrasné stromy.
Na školním pozemku máme i učebnu na výuku u jezírka v létě, kam chodí Ekokroužek a malé jezírko.
Žáci by uvítali pro trávení volného času ve škole bazén nebo trampolínu.
Školní dvůr by se dal využít o přestávkách nebo na výuku.
Děti se starají o květiny ve třídě.

Voda

Spotřeba teplé a studené vody ve škole je 1 345 m3 za rměsíc.
Spotřeba vody je denně kontrolována školníkem.
Spotřeba vody na osobu je 10 l denně.
Voda během prázdnin se spotřebovává na úklid.
Za vodné a stočné škola zaplatila za poslední rok 98 252 kč.
Žáci, učitelé a zaměstnanci školy kontrolují, zda voda nekape z kohoutku.
Školní kuchyň za rok spotřebuje vodu v hodnotě 35 000 kč.
Ve škole máme umyvadla s klasickými kohoutky a pákovými bateriemi.
Nemáme ve škole úsporné hlavice.
Tři kohoutky nemají v pořádku těsnění.
Kapající kohoutky jsou okamžitě opraveny.
Ve škole máme sprchy.
Ve škole je 16 záchodů s dvojitým splachováním a jeden s klasickým.
Voda je rozváděna potrubím.
Teplá voda začne téci po 30ti sekundách.
Všechna voda ve škole je pitná.
Pitnou vodu bereme z VEOLIA.
Škola nemá zvláštní rozvod užitkové vody.
Dešťová voda je využívána na zahradě k zalévání stromů, kytek atd.
Čistící prostředky se ve škole využívají na nádobí a úklid.
Do odpadu nesmíme vylévat benzín, ředidlo a hořlaviny.
Uklízečky vědí, že do odpadu nemají vylévat vodu z podlah.
Ve školní jídelně denně připraví cca 360 jídel.
Ve školní jídelně se nádobí umývá v myčce.
Škola nevlastní plavecký bazén.

Energie

Škola využívá jako zdroj energie plyn.
Za poslední rok škola zaplatila 236 094 Kč za elektřinu. Při spotřebě 53 726 kWh.
Spotřeba energie je průběžně kontrolována ředitelem (každý měsíc).
Ve škole není bufet, ale automat na potraviny.
Ve škole používáme spotřebiče s nižší spotřebou energie.
Nenecháváme spotřebiče ve stand-by poloze.
Vytápění je řízeno počítačem (čidla ve všech místnostech).
Součástí topného systému jsou čerpadla a vypínají se.
Na radiátorech jsou instalované termoventily.
V topném systému nejsou kombinované různé typy ventilů.
Za topením nejsou umístěny izolační desky.
Před radiátory nejsou umístěny kryty nebo jiné překážky, které brání v proudění teplého vzduchu do místnosti.
V prostorách školy se měří teplota vzduchu (využití meteostanice).
Průměrná teplota v topné sezóně je 22°-23°C ve třídě.
Průměrná teplota v topné sezóně je 16°-20°C v šatnách.
V prostorách školy, které se nevyužívají vůbec nebo zřídka je udržována nižší teplota .
Ve škole jsou dvě plynové karmy na ohřívání teplé vody.
Na dívčích toaletách v suterénu a v jídelně jsou umístěny akumulátory teplé vody.
Voda se ohřívá na 45°C.
V oknech je silikonové těsnění, které je staré 5let.
Zavřenými venkovními dveřmi dovnitř neproudí studený vzduch.
Ve škole se větrá krátce ale intenzivně.
Škola nevyužívá rekuperaci.
Používáme běžné zářivky.
Po odchodu z místnosti zhasínáme světla, jsme informování o potřebě zhasínat.
Spotřebiče v kuchyni spadají do lepších energetických tříd, snažíme se šetřit.

Odpady

Vyhýbat se používání předmětů na jedno použití.
Nakupovat prostředky ve velkých baleních.
Využít částečně popsané papíry ve školní družině a kanceláři.
Oboustranné kopírování.
Používat druhotné suroviny v hodinách VV nebo dalšímu využití.
Na svačiny nosit vratný obal (zatím cca 5%).
Třídit odpad (papír, plast, nebezpečný odpad, vršky, kompostování, pomerančová kůra, elektrospotřebiče).
Koše na směsný odpad ve všech třídách (6ks na chodbách).
Nejsou koše na tříděný odpad v kabinetech, kanceláři, ředitelně, sborovně.
Žáci i kantoři vědí, kde se koše na tříděný odpad nachází, ty jsou barevně vyznačeny a mají charakteristický otvor.
Před školou jsou kontejnery na tříděný odpad, třikrát za rok se přistaví kontejner na papír a jednou na železo.
Žáci odnášejí odpad každý pátek a vytříděný odpad dále odvezou technické služby na skládku.
O kompost se starají učitelé pracovních činností a dále se využívá k výživě rostlin.
Ve dvoře využíváme tukovou jímku.
Využíváme výrobky z recyklovaných materiálů (toaletní papír…).
Neodhazovat odpadky na zastávkách a na hřišti.
Snažit se v kuchyni využívat vratné obaly.
Odpady ze školní jídelny končí ve školní drtičce.
Ve škole není bufet, ale automat na potraviny.

Doprava

V blízkosti školy je přechod pro chodce.
U přechodu je semafor. (Někteří žáci přecházejí na červenou nebo mimo přechod.)
Na přechodu ráno hlídají policisté.
Před školou je parkoviště.
V okolí školy je další veřejné parkoviště (za restaurací).
Autobusy jezdí tak, aby žáci stíhali začátek vyučování.
Pro žáky nespádových obcí autobus nenavazuje na konec vyučování.
U školy je kolárna, kde si žáci i učitelé mohou schovat kola.
Škola se účastní akce Den bez aut.

Biodiverzita

V hodinách přírodopisu se děti učí poznávat rostliny a živočichy.
Využívání okolí školy ke zkoumání - pozorování přírody. Jak?
Vědí žáci, co je biodiverzita?
Znají členové ekotýmu tento pojem?
Na škole probíhají přednášky o zvířatech.
Je někde ve škole tabule s příklady volně žijícími druhy v areálu?
Je kolem školy velké množství rostlin a živočichů?
Využívá se školní zahrada k výuce.
Dělá se ve škole nějaký projekt o ekosystémech v areálu?
Provádí se nějaký výzkum zastoupení rostlinných a živočišných druhů?

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál