Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Školní družina

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Školní družina 2016/2017

Provoz Školní družiny je denně od 11.15 do 16.15 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 1. AŽ 3. ROČNÍKŮ

Vážení rodiče,
z důvodu ukončení pracovního poměru správce venkovního areálu školy, dojde po projednání ve školské radě a ve výboru SRPŠ ke změnám v režimu vyzvedávání dětí ze školní družiny:

  • Vstup do areálu bude přes hlavní vchod školy kolem šaten II. stupně evakuačním východem (navede vás ostraha školy).
  • Brána do areálu bude uzavřena (zvýšení bezpečnosti dětí - nebudou přecházet přes silnici).
  • Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude v časových intervalech vždy po půlhodinách (12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30). Rodiče do školy pustí ostraha. Vstup na čipové karty bude od 12:00 - 15:30 hod zrušen. Od 15:30 do 16:15 hod, kdy už ve škole není pracovník ostrahy, bude vstup pouze na čipové karty (kdo ji nemá, může si ji objednat u vychovatele ŠD). Pro děti, které chodí ze školní družiny samy domů nebo se sourozencem (písemný souhlas zákonného zástupce), se nic časově nemění.
  • Děti plní v jednotlivých odděleních ŠVP (Školní vzdělávací program), který tak bude možné realizovat bez soustavného narušování.
  • Z těchto důvodů předají vychovatelé zákonným zástupcům k vyplnění nový Zápisní lístek.
  • Tato změna začne platit od pondělí 17. 10. 2016 (1 týden 17. – 21. 10. 2016 bude ve zkušebním režimu, aby byl čas na dořešení případných problémů).
  • Případné dotazy směřujte k vychovatelům školní družiny nebo do kanceláře školy.

Mgr. Lubomír Klátil
ředitel školy

Kontakty

I. oddělení školní družiny

II. oddělení školní družiny

III. oddělení školní družiny

IV. oddělení školní družiny

V. oddělení školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál