Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Projekty

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Projekty

Zkvalitnění vzdělávání ZŠ Štípa

Na začátku školního roku 2016/2017 byla podána žádost o podporu v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.
Žádost byla schválena a díky tomuto projektu již od ledna působí na škole speciální pedagog. Dále bude zřízen čtenářský klub a bude realizováno doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Pedagogický sbor se bude vzdělávat na školeních zaměřených na inkluzi. Pedagogové také budou vzájemně spolupracovat v rámci čtenářské a matematické gramotnosti a sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol.
Projekt Zkvalitnění vzdělávání ZŠ Štípa je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Lubomír Klátil

Výuka přírodních věd nově

Naše škola se od listopadu roku 2016 zapojila do projektu Výuka přírodních věd nově, realizovaného Společností pro kvalitu školy a stala se centrem kolegiální podpory. Do tohoto projektu je zapojeno celkem 14 škol ze všech krajů České republiky.
Hlavním cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů – použití moderních technologií a elektronických měřících zařízení ve výuce, posílení mezipředmětových vztahů a v neposlední řadě také využití nových motivačních prvků pro žáky.
Garantem centra je Mgr. Lubomír Klátil, vedoucími centra kolegiální podpory jsou učitelé přírodovědných předmětů Mgr. Tomáš Bobál, Ing. Marcela Pinďáková a Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová, Ph.D.
Informace o průběhu projektu budou uveřejňovány na webových stránkách školy a také na oficiálním webu projektu http://www.kvalitaskoly.cz/prirodnivedy.

Jarmila Vávra Ambrožová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál