Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Výchovný poradce

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Výchovný poradce

Poslední aktualizace: 21. února 2017

Kontakt

Mgr. Markéta Mlčochová
e-mail: mlcochova@zsstipa.cz
tel: 601 368 364

Konzultace: úterý 13.00 – 15.30, jiné dny po předchozí domluvě

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

21.2.2017

Vážení rodiče,
Všechny potřebné informace k přijímacím zkouškám najdete na webových stránkách Cermatu.
K dispozici je rovněž portál www.zkola.cz.

11.1.2017

Vážení rodiče,
už máme za sebou talentové zkoušky a můžeme sledovat nabídku volných míst pro II. kolo přijímacího řízení.

Zápisový lístek (20.12.2016)

Vážení rodiče,
žáci, kteří budou konat talentové zkoušky již obdrželi zápisové lístky.

Zápisový lístek
• Potvrzuje úmysl uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na SŠ
• Tento úmysl potvrdí odevzdáním lístku na dané škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
• Každý žák má nárok pouze na 1 zápisový lístek.

Pokud se žák nedostane na SŠ s talentovou zkouškou, pečlivě zápisový lístek uschovejte.

Upřesnění podrobností ohledně přijímacího řízení (3.11.2016)

Vážení rodiče,
K poslednímu říjnu byly upřesněny podrobnosti ohledně přijímacího řízení. Přikládám odkazy v plném znění. Pokud něco bude třeba, ozvěte se. Dnes jsem rozdala deváťákům atlasy školství platné pro náš kraj, určitě si je prohlédněte.

Některé změny v přijímacím řízení

 • Do oborů bez talentové zkoušky může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2017.
 • Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
 •  v prvním stanoveném termínu - 12. dubna 2017 (4-leté obory), 18. dubna 2017 (6-letá a 8-letá gymnázia)
  ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu: 19. dubna 2017 (4-leté obory), 20. dubna 2017 (6-letá a 8-letá gymnázia)
  ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.
 • Výsledky jednotné přijímací  zkoušky (JPZ), pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, G sportovní 40%.     (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)
 • Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 • Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné  nebo školní přijímací zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí.

Užitečné odkazy:www.burzaskol.cz, www.msmt.cz,   www.zkola.cz, www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

Týden k volbě povolání

Vážení rodiče,

předávám informaci z Úřadu práce, pokud nemáte jasno ve výběru školy, určitě využijte:

„Týden k volbě povolání“ se bude konat v budově Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně (Čiperova 5182, 760 42 Zlín), v pondělí 31. 10. 2016 a ve středu 2. 11. 2016 vždy od 13:00 – 17:00 hodin. Akce je určena především pro rodiče a děti. Může se ovšem účastnit kdokoliv, kdo se zajímá o uplatnění na trhu práce nebo o volbu povolání.

Na této akci se budou prezentovat jak významní zaměstnavatelé ze zlínského regionu, tak některé střední školy

PONDĚLÍ 31. 10. 2016  

STROJÍRENSTVÍ + ELEKTRO + STAVEBNICTVÍ + ARMÁDA

Zaměstnavatelé: Kovárna Viva a.s., ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., Avex Steel Products s.r.o., Frema a.s., TEAZ s.r.o., SPO spol. s r.o., Geniczech spol. s r.o., TNS SERVIS s.r.o., Navláčil s.r.o., Armáda ČR

Střední školy: Střední průmyslová škola Zlín, SOU a SPV Stavební s.r.o. Zádveřice - Raková, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová

STŘEDA 2. 11. 2016

DOPRAVA + ZDRAVOTNICTVÍ + SLUŽBY + POTRAVINÁŘSTVÍ + GUMÁRENSTVÍ + PLASTIKÁŘSTVÍ + OBUVNICTVÍ

Zaměstnavatelé: Greiner Packaging Slušovice s.r.o., Mitas a.s., Saltic s.r.o. , Prabos plus s.r.o., Tomatex a.s., Lázně Luhačovice a.s., Baltaci a.s.

Střední školy: Střední odborná škola Luhačovice, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Střední škola pedagogická a sociální Zlín s.r.o., Střední škola hotelová Zlín s.r.o., Střední škola Kostka Vsetín s.r.o.

Jednotná přijímací zkouška

Vážení rodiče,
v letošním školním roce se bude konat jednotná přijímací zkouška. Bude to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace. Pro přijímací řízení jsou stanoveny tyto termíny: pro čtyřleté obory vzdělání 12. duben 2017, pro obory šestileté a osmiletá gymnázia je to 18. duben. Tyto termíny se nevztahují na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře.

Předběžně platí:
Každý žák obdrží ve škole dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky na školy uměleckého směru se odevzdávají v příslušné škole do 30. 11. 2016. Talentové přijímací zkoušky se konají v termínu od 2. do 15. ledna 2017. Přihlášky na ostatní střední školy se odevzdávají během března 2017. Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Aktuální informace budou umístěny na stránkách naší školy, rodiče i děti mají možnost po předchozí domluvě přijít a prokonzultovat potřebné otázky.

Informace předám rodičům žáků devátých tříd na prvních třídních schůzkách v říjnu. Žáky prosím, aby sledovali nástěnku, která je umístěna v 1. patře u mého kabinetu, využili nabízený propagační materiál a nebáli se požádat o informace.

Celý text ke konání přijímacího řízení pro letošní školní rok, najdete na stránkách ministerstva školství: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Markéta Mlčochová
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál