Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Zaměstnanci

Zaměstnanci 2016/2017

Pedagogičtí pracovníci

Konzultace po předchozí dohodě.

JMÉNO / e-mail Vyučuje Funkce
Mgr. Klátil Lubomír
skola@zsstipa.cz (elektronická podatelna)
tel. 577 914 233
ředitel, vedení školy
Mgr. Dlesk Robert
zastupce@zsstipa.cz
Inf zástupce ředitele, vedení školy, ICT koordinátor, správce EduPage a meteostanice
Mgr. Bělínová Jitka
belinova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 1. A, pedagogicko-organizační vedoucí 1. stupně, vedení školy
Mgr. Knotková Eva
knotkova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 1. B
Mgr. Žáčková Pavlína
zackova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 1. C
PaedDr. Petr Pilát
pilat@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 2. A
Mgr. Krajíčková Milada
krajickova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 2. B
Mgr. Miková Miloslava
mikova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 3. A, školská rada
Mgr. Pelánková Jana
pelankova@zsstipa.cz
1. stupeň, JR třídní 3. B
Mgr. Spáčilová Marcela
spacilova@zsstipa.cz
1. stupeň třídní 4. A
Mgr. Mlčochová Markéta
mlcochova@zsstipa.cz
tel. 601 368 364
1. stupeň třídní 4. B, výchovná poradkyně, školská rada, vedení školy
Mgr. Romanová Alena
romanova@zsstipa.cz
1. stupeň, JN třídní 5. A
Mgr. Minaříková Veronika minarikova@zsstipa.cz 1. stupeň třídní 5. B
Mgr. Matějíčková Pavlína
matejickova@zsstipa.cz
ČJ, D třídní 6. A
Mgr. Strašilová Pavlína
strasilova@zsstipa.cz
VV, AJ, RJ, třídní 6. B
Mgr. Hložek Štěpán
hlozek@zsstipa.cz
TV, M, ZA třídní 7. A
Mgr. Sluštíková Miroslava
slustikova@zsstipa.cz
VV, ČJ třídní 7. B, vedení školy
Mgr. Adéla Barčáková
barcakova@zsstipa.cz
Hv, ČaS, Vv, ZA třídní 8. A
Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová, Ph.D.
ambrozova@zsstipa.cz
Př, F, Inf třídní 8. B, koordinátorka ŠVP,
Mgr. Bobál Tomáš
bobal@zsstipa.cz
M, F třídní 9. A, ICT koordinátor, správce www.zsstipa.cz
Mgr. Skácel Petr
skacel@zsstipa.cz
Z, M, Inf, Vl, ZA třídní 9. B
Mgr. Machálková Lenka
machalkova@zsstipa.cz
tel.: 601 368 364
Aj učitelka, metodička prevence
Mgr. Javorová Lucie
javorova@zsstipa.cz
TV, M, Inf učitelka
Mgr. Pavla Kolomazníková
kolomaznikova@zsstipa.cz
Aj učitelka
Mgr. Chmelová Eva
chmelova@zsstipa.cz
D, ČJ, NJ učitelka
Ing. Pinďáková Marcela
pindakova@zsstipa.cz
Ch, Př, Eko, Prv, Vl učitelka
Bc. Šulc Petr 
sulc@zsstipa.cz
  učitel
Pekárková Jana, DiS.
pekarkova@zsstipa.cz
  asistentka pedagoga
Mgr. Julinová Adina
julinova@zsstipa.cz
  speciální pedagog
Mgr. Bronislava Vašáková
vasakovabr@zsstipa.cz
tel. 724 254 352
I. oddělení školní družiny vychovatelka
Palová Eliška
palova@zsstipa.cz
tel. 725 381 556
II. oddělení školní družiny hlavní vychovatelka, učitelka
Mgr. Kateřina Bartošová
bartosova@zsstipa.cz
tel. 725 381 557
III. oddělení školní družiny vychovatelka
Bc. Romana Morávková
moravkova@zsstipa.cz
tel. 725 044 893
IV. oddělení školní družiny vychovatelka
Lenka Černobilová
cernobilova@zsstipa.cz
tel. 720 076 839
V. oddělení školní družiny vychovatelka

Správní zaměstnanci

Jméno / e-mail funkce
Vítková Irena
kancelar2@zsstipa.cz
tel. 577 914 233
ekonomka školy
Sekelová Ivana, DiS.
kancelar@zsstipa.cz
tel. 577 914 233, 737 024 824
sekretářka, personalistka
Kráčmar Jaromír školník
Matulík Jaromír hlídač/ostraha u vchodu školy
Kráčmarová Petra uklízečka
Šeďová Vladimíra uklízečka
Štáková Soňa uklízečka
Bravencová Bronislava uklízečka
Pospíšilová Andrea
jidelna@zsstipa.cz
tel. 577 914 221, 739 511 345
vedoucí školní jídelny
Frolová Aloisie hlavní kuchařka
Holíková Libuše kuchařka
Machová Svatava kuchařka
Velikovská Ludmila kuchařka
Gregůrková Stanislava kuchařka
Divilková Hana pomocná kuchařka

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál